Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad

Renovering
Ombyggnad
Tillbyggnad

Öbergs – ett byggföretag i Göteborg

Öbergs Byggnads AB är specialiserat på ROT – alltså marknaden för renovering, ombyggnad och tillbyggnad.

Vårt arbetsområde är allt från fasadrenovering och takomläggning till stambyte eller kontorsombyggnad. Genom att vara flexibla och dessutom vara ett skalbart byggföretag i Göteborg, kan vi erbjuda väl anpassade resurser för både större och mindre projekt.

Öbergs – trygg partner med bred kompetens

Våra uppdragsgivare uppskattar vår breda kompetens, vårt engagemang och att vi är en trygg partner. Centralt i verksamheten finns byggledning och byggprojektering och vi arbetar i olika entreprenadformer såsom Totalentreprenad, Generalentreprenad och Delad entreprenad.

Många av våra kunder uppskattar också att arbeta enligt ett så kallat Förtroendeavtal – en avtalsform som ger stora fördelar för projektet i sin helhet. Arbetet kan genomföras på ett effektivt och tryggt sätt för alla parter. Därmed blir det också ekonomiskt fördelaktigt för våra kunder. Kontakta oss gärna för diskussion om vilken avtalsform som bäst passar er.

Välkommen till Öbergs!

Jonas Öberg, VD och projektledare. Tel: 0705-49 09 93

Vi värnar om miljön

Självklart skall vi alla vara rädda om miljön. Därför har vi en utarbetad miljöpolicy och arbetar ständigt med förbättringar för att förebygga föroreningar. Vi är också diplomerade av Göteborg Stads Miljöförvaltning.

Öbergs arbetsmodell

Ett strukturerat arbetssätt för att styra och kvalitetssäkra gynnar ett byggprojekts alla parter. Öbergs arbetar enligt Povel – Sveriges Byggindustriers verktyg för verksamhetsstyrning. Povel följer kvalitets-, miljö- och arbetsmiljökrav som anges i ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001.

För att våra uppdragsgivare skall känna trygghet och tillförlitlighet arbetar vi främst med egen personal i våra projekt. När det gäller underentreprenörer har vi ett väletablerat och väl fungerande nätverk som vi arbetat med sedan länge. Det gör kommunikationen enklare, vilket ökar både säkerheten och effektiviteten på våra byggarbetsplatser.


Ett flexibelt och skalbart byggföretag

Öbergs fokuserar på både större och mindre projekt.

Exempel på lite större projekt kan vara:

Renovering av det så kallade klimatskalet – det vill säga fasad, balkong, tak, dörrar och fönster. Stambyte med tillhörande badrumsrenovering

  • Renovering av det så kallade klimatskalet – det vill säga fasad, balkong, tak, dörrar och fönster.
  • Stambyte med tillhörande badrumsrenovering

Några exempel på relativt små projekt är:

  • Renovering av tak på ett flerfamiljshus
  • Renovering av balkonger
  • Lokalanpassning och ombyggnad av kontor

Vi  är ett byggföretag i Göteborg som genom att fokusera på att känna de lokala förutsättningarna väl kan möta de krav som just vår egen stad och dess klimat ställer. Våra kunder är större och mindre fastighetsägare lika ofta som bostadsrättsföreningar i Göteborg och omkringliggande kommuner. Genom att vi på Öbergs sedan länge har en stark projekt- och arbetsledning kan vi enkelt tillämpa en modell för skalbarhet. Den gör att vi snabbt kan knyta mer resurser till oss. Därmed kan vi också genomföra ännu större och mer krävande projekt.

Behöver du hjälp av ett byggföretag i Göteborg – välkommen till Öbergs!